Storytelling, czyli: dlaczego kochamy historie?

W zakładce O nas, napisaliśmy, że celem I LAB STORY jest tworzenie opowieści o rzeczywistości na podstawie rzetelnych informacji, potrafiących inspirować do działania. Napisaliśmy też, że ufamy danym i rzetelnej analizie, ale wiemy, że dane to ludzie i od nich wszystko się zaczyna. Co to oznacza?

Storytelling to umiejętność opowiadania historii, to metoda [1] którą posługujemy się w naszej pracy. Jest ona bardzo wymagająca a zarazem prosta.

Jak to robimy?

Wykorzystujemy historie żeby lepiej zrozumieć badaną rzeczywistość.

  • Pomagają nam w tym wywiady narracyjne (spontaniczne opowieści o doświadczeniach narratorów, historie z życia badanego).
  • Jest to technika badawcza stosowana w naukach społecznych, rozpowszechniona na gruncie socjologii jakościowej.
  1. Zaczynamy od ludzi – najpierw poznajemy ich historie.

Na badany przedmiot patrzymy w sposób wieloaspektowy –  uwzględniamy kontekst działania i funkcjonowania badanej rzeczywistości.

  1. Analizujemy interesujące nas zjawisko lub proces.

Zbieramy dane nie tylko z wykorzystaniem wywiadów narracyjnych. Realizujemy projekty z zastosowaniem różnych metod i technik – tutaj dowiesz się więcej o tym jak pracujemy. Organizacja i przebieg badań zależą od pytań badawczych, jednak zawsze kiedy to możliwe i uzasadnione, staramy się wykorzystać w badaniach storytelling.

  1. Podsumowujemy

Opracowujemy wyniki naszej analizy w formie raportu, prezentacji multimedialnej, broszury informacyjnej, dashboradów oraz infografiki. Chcemy przekazywać wiedzę w jak najlepszy sposób, dlatego wykorzystujemy do tego storytelling.

Dobra historia do idealne narzędzie rozprzestrzeniania pomysłów i idei.
Dobra historia pozwala odkryć i zrozumieć więcej niż gigabajty liczb.
Dlatego kochamy historie!

[1] Metoda ta przyjmuje, że storytelling, czyli opowiadanie historii, jest naturalnym sposobem wymiany doświadczeń ludzi, a zatem zakłada, że poprzez zbieranie opowieści dokonuje się badania w sposób najmniej inwazyjny i najmniej podatny na zakłócenia poprzez sam proces zbierania informacji. Storytellingstosowany jest zarówno w badaniach socjologicznych, jak i w zarządzaniu i teorii organizacji.

[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(metoda)].