Celowy czy przypadkowy – rozwój lokalny

Ostatnie wybory samorządowe były dla wielu osób, z oczywistych względów, powodem do tego, aby zastanowić się nad lokalną „małą ojczyzną”.

Wśród tych refleksji były podsumowania. Tego, co się działo:

Jakie zmiany nastąpiły?
Co się nie zmieniło wcale?

Ważniejsze jednak były pytania o to:

Jakiej przyszłości chcemy?
Jaka przyszłość nas czeka?

I nad nimi warto się jeszcze przez chwilę zastanowić.
Pytanie o przyszłość i jej planowanie jest ogromnie wymagające.

Konieczne jest odpowiedzialne myślenie o rozwoju w długoterminowej perspektywie, a nie doraźne działanie. Plan na przyszłość musi być:

  • mądry,
  • celowy a nie przypadkowy.

Strategia to plan, który musi być zbudowany z uwzględnieniem oczekiwań i wyzwań, jakie stawia przed nami otoczenie.

Takimi planami na przyszłość są strategie rozwoju lokalnego.

Niestety nie zawsze strategie są naprawdę wartościowe. Ich przygotowywanie bywa traktowane wyłącznie jako konieczność (żeby nie powiedzieć „zło konieczne”), a ich twórcy zapominają, że  lokalne strategie rozwoju to nie tylko „wymagane” dokumenty.

Te strategie, to przede wszystkim potrzeba zrozumienia,tego:

  • co robimy,
  • co chcemy osiągnąć,
  • w jaki sposób chcemy to osiągnąć.

 

Działanie celowościowe to podstawa strategii.

Przewidywanie a nie zgadywanie, działanie a nie dryfowanie – temu służyć mają strategie działania.
Naprawdę warto w pełni wykorzystywać narzędzia, jakimi są strategie rozwoju terytorialnego i sprawić by były:

  • wartościowymi mapami – które wytyczają główne kierunki,
  • listą realnych celów rozwoju i oczekiwanych zmian.

Jesteśmy pewni, że strategie muszą być lepsze i skuteczne.

Jeśli jesteście ciekawi, jaki mamy pomysł, jak to zrobić?

Skontaktujcie się z nami!