Badania etnograficzne: miękkie metody, twarde dane

Badania etnograficzne: miękkie metody, twarde dane

 

Kiedy czas na wykonanie kroku naprzód w funkcjonowaniu Waszej organizacji, ale nie do końca wiecie, jaki kierunek obrać lub potrzebujecie informacji, które trudno wydobyć – z pomocą przychodzimy my i badania etnograficzne.

 

Badania etnograficzne polegają na wejściu w środowisko organizacji, społeczności itd., by poznać ich specyfikę. Ważne są bezpośrednie wrażenia badaczy, którzy obserwując zachowania badanych oraz wchodząc z nimi w interakcje, gromadzą informacje istotne z punktu widzenia pytań badawczych [1].

Pytania badawcze to kluczowy element badania – wynikają z problemów, które chcemy rozwiązać. Umiejętne ich postawienie to połowa sukcesu.

 

Maksimum osiągamy dzięki kombinacji różnych technik badawczych:

»obserwacji uczestniczącej« = obserwujemy, jak pracujecie,

»wywiadom scenariuszowym« =  z przyjemnością rozmawiamy z Wami…

»rozmówkom etnograficznym« = …i z innymi,

»analizie materiałów wizualnych« = oglądamy wszystko, co się da, Waszą stronę internetową, facebook, ulotki, etc.,

»analizie dokumentów i innych danych zastanych« = i wszystkich innych materiałów, które powiedzą nam coś więcej o Was!

 

oraz naszej przenikliwej i twórczej analizie.

 

 1. Po pierwsze: do czego?

Wiemy z doświadczenia, że wielu z Was, kiedy wie, że zmiany w firmie są niezbędne, to jednak o opracowaniu strategii czy zadbaniu o wizerunek firmy, myśli sobie:

„To nam nie potrzebne!”

lub

„Szkoda czasu na głupoty!”

Nic bardziej mylnego!

Badania etnograficzne są coraz częściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które bez obaw sięgają po pomoc fachowców – bo wiedzą, jak ważnym składnikiem powodzenia firmy jest dobra strategia i jasna wizja. To dzięki nim wiadomo jaki jest cel.

W I Lab Story pomagamy Wam zaplanować Waszą podróż, określić cele i sposób dotarcia do nich.

 

W I Lab Story przeprowadzamy w pełni profesjonalne badania etnograficzne:

 • eksplorujemy wiele obszarów działania organizacji:

– badamy zespoły pracowników,

– badamy relacje w zespołach (przeprowadzamy audyty relacyjne),

– badamy: proces pracy, stosunki między pracownikami, przestrzeń etc.,

– przeprowadzamy analizy SWOT w wybranych zakresach działania podmiotu,

– badamy aspekty funkcjonowania podmiotu w odniesieniu do jego otoczenia biznesowego, instytucjonalnego, organizacyjnego i społeczności lokalnej, a także możliwości rozwijania współpracy międzysektorowej,

– badamy w zakresie kreowania marki i promowania działań podmiotu,

– identyfikujemy innowacyjne obszary oraz ukryte potencjały,

– jeśli nas o to poprosicie, pomożemy zidentyfikować problemy społeczne oraz potrzeby środowiska lokalnego, w jakim funkcjonuje podmiot;

 

 • stosując etnograficzne metody i techniki badawcze generujemy:

– dane jakościowe – czyli informacje istotne dla funkcjonowania podmiotu, które pozwalają dogłębnie zrozumieć wiele zagadnień oraz dają się zapisywać w formie tekstu, nagrania audio i wideo, zdjęcia, rysunku, ilustracji, mapy obszaru, mapy konceptualnej etc.,

– dane ilościowe – czyli informacje istotne dla funkcjonowania podmiotu, które dają się przedstawić w formie liczb.

 

 • na podstawie materiału badawczego pomagamy firmom, instytucjom publicznym i innym organizacjom rozwijać się i dokonywać potrzebne zmiany:

– pomagamy planować i udoskonalać system zarządzania,

– pomagamy budować pozytywne relacje w zespołach pracowniczych oraz pozytywną atmosferę pracy,

– pomagamy udoskonalać strategie funkcjonowania podmiotu w różnych obszarach, m.in. organizacji pracy, komunikacji i przestrzeni,

– identyfikujemy słabe strony, a następnie pomagamy je przekształcać w atuty,

– identyfikujemy mocne strony i pomagamy budować na nich solidne podstawy działania oraz markę organizacji,

– pomagamy budować pozytywny wizerunek,

– pomagamy zaistnieć w lokalnym środowisku graczy różnych sektorów,

– pomagamy odnaleźć się w roli podmiotu działającego w obrębie oraz na rzecz społeczności lokalnej,

– nie ograniczamy się, szukamy rozwiązań!

 

 1. Po drugie: istota sprawy – istota ludzka

W centrum analiz etnograficznych stoją ludzie wraz z ich bagażem doświadczeń oraz opiniami, emocjami, uczuciami. Praca na tak delikatnej materii wymaga empatii, szacunku oraz wysokich kompetencji interpersonalnych. W I Lab Story zajmujemy się tą dziedziną badań od lat i cieszymy zaufaniem, jakim w ciągu tej długiej drogi obdarzyło nas wielu osób.

 1. Po trzecie: jeszcze więcej korzyści!

Z doświadczenia wiemy, że efekty uzyskane z pomocą badań etnograficznych procentują i  nierzadko owocują nowymi pomysłami i kolejnymi inicjatywami.

 

Możliwości, jakie daje etnografia:

 • wydobywanie trudno dostępnych danych,
 • jednoczesne pozyskiwanie dużej liczby danych różnego rodzaju,
 • dogłębna i wieloaspektowa analiza wybranego obszaru, a nawet pojedynczego problemu,
 • bezpośredni kontakt z badanymi osobami, a więc generowanie danych dzięki sympatii i zaufaniu, autentyczność przekazywanych treści,
 • partnerskie relacje badaczy i osób badanych,
 • korzyści wykraczające poza sytuację danego badania: rozprzestrzenianie wiedzy i dobrych wzorców, poszerzanie horyzontów i kręgów znajomości etc.

Autorka: Hanna Kroczak

Źródła:

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_etnograficzne#cite_ref-1

[2] https://dobrebadania.pl/category/d/

[3] doświadczenia własnej praktyki badawczej

 

Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kontakt@ilabstory.pl

Strategie rozwoju lokalnego – zakres usługi

Nasza oferta opracowania Strategii rozwoju lokalnego to usługa:

 • opracowania dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • w oparciu o materiały źródłowe i dane statystyczne,
 • spójna z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi,
 • wykonywana przez odpowiednich ekspertów,
 • realizowana w ramach konsultacji społecznych.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty:

 • opracowania strategii rozwoju lokalnego?
 • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego?
 • szkolenia z zakresu planowania strategicznego i opracowywania strategii?

Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kontakt@ilabstory.pl

Celowy czy przypadkowy – rozwój lokalny

Ostatnie wybory samorządowe były dla wielu osób, z oczywistych względów, powodem do tego, aby zastanowić się nad lokalną „małą ojczyzną”.

Wśród tych refleksji były podsumowania. Tego, co się działo:

Jakie zmiany nastąpiły?
Co się nie zmieniło wcale?

Ważniejsze jednak były pytania o to:

Jakiej przyszłości chcemy?
Jaka przyszłość nas czeka?

I nad nimi warto się jeszcze przez chwilę zastanowić.
Pytanie o przyszłość i jej planowanie jest ogromnie wymagające.

Konieczne jest odpowiedzialne myślenie o rozwoju w długoterminowej perspektywie, a nie doraźne działanie. Plan na przyszłość musi być:

 • mądry,
 • celowy a nie przypadkowy.

Strategia to plan, który musi być zbudowany z uwzględnieniem oczekiwań i wyzwań, jakie stawia przed nami otoczenie.

Takimi planami na przyszłość są strategie rozwoju lokalnego.

Niestety nie zawsze strategie są naprawdę wartościowe. Ich przygotowywanie bywa traktowane wyłącznie jako konieczność (żeby nie powiedzieć „zło konieczne”), a ich twórcy zapominają, że  lokalne strategie rozwoju to nie tylko „wymagane” dokumenty.

Te strategie, to przede wszystkim potrzeba zrozumienia,tego:

 • co robimy,
 • co chcemy osiągnąć,
 • w jaki sposób chcemy to osiągnąć.

 

Działanie celowościowe to podstawa strategii.

Przewidywanie a nie zgadywanie, działanie a nie dryfowanie – temu służyć mają strategie działania.
Naprawdę warto w pełni wykorzystywać narzędzia, jakimi są strategie rozwoju terytorialnego i sprawić by były:

 • wartościowymi mapami – które wytyczają główne kierunki,
 • listą realnych celów rozwoju i oczekiwanych zmian.

Jesteśmy pewni, że strategie muszą być lepsze i skuteczne.

Jeśli jesteście ciekawi, jaki mamy pomysł, jak to zrobić?

Skontaktujcie się z nami!

Storytelling, czyli: dlaczego kochamy historie?

W zakładce O nas, napisaliśmy, że celem I LAB STORY jest tworzenie opowieści o rzeczywistości na podstawie rzetelnych informacji, potrafiących inspirować do działania. Napisaliśmy też, że ufamy danym i rzetelnej analizie, ale wiemy, że dane to ludzie i od nich wszystko się zaczyna. Co to oznacza?

Storytelling to umiejętność opowiadania historii, to metoda [1] którą posługujemy się w naszej pracy. Jest ona bardzo wymagająca a zarazem prosta.

Jak to robimy?

Wykorzystujemy historie żeby lepiej zrozumieć badaną rzeczywistość.

 • Pomagają nam w tym wywiady narracyjne (spontaniczne opowieści o doświadczeniach narratorów, historie z życia badanego).
 • Jest to technika badawcza stosowana w naukach społecznych, rozpowszechniona na gruncie socjologii jakościowej.
 1. Zaczynamy od ludzi – najpierw poznajemy ich historie.

Na badany przedmiot patrzymy w sposób wieloaspektowy –  uwzględniamy kontekst działania i funkcjonowania badanej rzeczywistości.

 1. Analizujemy interesujące nas zjawisko lub proces.

Zbieramy dane nie tylko z wykorzystaniem wywiadów narracyjnych. Realizujemy projekty z zastosowaniem różnych metod i technik – tutaj dowiesz się więcej o tym jak pracujemy. Organizacja i przebieg badań zależą od pytań badawczych, jednak zawsze kiedy to możliwe i uzasadnione, staramy się wykorzystać w badaniach storytelling.

 1. Podsumowujemy

Opracowujemy wyniki naszej analizy w formie raportu, prezentacji multimedialnej, broszury informacyjnej, dashboradów oraz infografiki. Chcemy przekazywać wiedzę w jak najlepszy sposób, dlatego wykorzystujemy do tego storytelling.

Dobra historia do idealne narzędzie rozprzestrzeniania pomysłów i idei.
Dobra historia pozwala odkryć i zrozumieć więcej niż gigabajty liczb.
Dlatego kochamy historie!

[1] Metoda ta przyjmuje, że storytelling, czyli opowiadanie historii, jest naturalnym sposobem wymiany doświadczeń ludzi, a zatem zakłada, że poprzez zbieranie opowieści dokonuje się badania w sposób najmniej inwazyjny i najmniej podatny na zakłócenia poprzez sam proces zbierania informacji. Storytellingstosowany jest zarówno w badaniach socjologicznych, jak i w zarządzaniu i teorii organizacji.

[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(metoda)].