Strategie rozwoju lokalnego – zakres usługi

Nasza oferta opracowania Strategii rozwoju lokalnego to usługa:

  • opracowania dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  • w oparciu o materiały źródłowe i dane statystyczne,
  • spójna z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi,
  • wykonywana przez odpowiednich ekspertów,
  • realizowana w ramach konsultacji społecznych.

Jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty:

  • opracowania strategii rozwoju lokalnego?
  • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego?
  • szkolenia z zakresu planowania strategicznego i opracowywania strategii?

Zapraszamy do kontaktu!
e-mail: kontakt@ilabstory.pl